Regie in eigen hand

Uw mensen zijn belangrijk voor uw organisatie. Samen zorgen ze voor de continuļteit en het beste resultaat. Voor een sfeer waarin het prettig werken is. Door verschillende oorzaken kan echter ziekteverzuim optreden. U kunt kosten besparen, door samen met medewerkers te investeren in preventieve maatregelen. Verzuim is echter niet altijd te voorkomen. Als een medewerker toch langdurig uitvalt door ziekte, is een zorgvuldige verzuimbegeleiding in ieders belang.

De wet - en regelgeving van verzuimpreventie en verzuimbegeleiding is streng en steeds aan verandering onderhevig. Dat vraagt om kennis die up to date is, om juist te kunnen handelen. Ten behoeve van uw zieke werknemer en uw bedrijf. Daarmee voorkomt u ook dat u als werkgever boetes opgelegd krijgt. Van Ham-medisch biedt u advies op maat en praktische ondersteuning. Zo houdt u de regie in eigen hand.