Advies

Van Ham-medisch adviseert het management bij:

- Reorganisaties, fusies e.d.

- Complexe verzuimprocessen

- Wettelijke verplichtingen, zoals Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

- Plan van aanpak Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

- Periodiek Algemeen Geneeskundig Onderzoek (PAGO)

- Beleid bij risicogroepen, bijvoorbeeld ouderen

- Problemen op het gebied van gezondheid, welzijn, klimaat, veiligheid, ergonomie


Van Ham-medisch beschikt over een netwerk van deskundigen die indien nodig op specifieke gebieden ingezet kunnen worden.

vorige pagina