Werkwijze

Als u overweegt een opdacht te verlenen aan Van Ham-medisch is de werkwijze als volgt:

- Een gesprek om de doelstelling en randvoorwaarden te verduidelijken.

- Aanbieden offerte.

- Afspraken vastleggen.

- Uitvoering van de opdracht.

- Evaluatie met opdrachtgever.