Verandering in wetgeving

De wetgeving geeft werkgevers verantwoordelijkheid, maar ook meer keuzevrijheid. Door liberalisering is het thans mogelijk preventieve taken en ziekteverzuimbegeleiding op maat te organiseren in uw bedrijf. Hieronder vindt u in het kort informatie over de belangrijkste wet- en regelgeving van dit moment.

Meer weten over:

Ziekteverzuimregeling

Algemene preventietaken

Overige Preventietaken