Ziekteverzuimregeling

Per 1 januari 2002 zijn er ingrijpende veranderingen doorgevoerd, geregeld in de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet geeft onder andere aan dat u als werkgever volledig verantwoordelijk bent voor het hele ziekteverzuimproces van een medewerker. Deze verantwoordelijkheid kan niet afgewenteld worden op anderen of instituten. Indien een werkgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, loopt hij/zij het risico boetes opgelegd te krijgen. U doet er dus verstandig aan uw bij wet geregelde verantwoordelijkheid goed te organiseren

vorige pagina