Algemene preventietaken

Per 1 juli 2005 is de Wet Liberalisering Arbodienstverlening in werking getreden. Wat houdt dat in? Iedere organisatie is nu verplicht om voor de algemene preventietaken een werknemer aan te wijzen. Het vereiste deskundigheidsniveau van deze medewerker wordt bepaald door de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Hierbij gaat het met name om de vraag of al dan niet een gecertificeerde (kern)deskundige nodig is om deze taak te verrichten. Advies over en toetsing van de RI&E dient in elk geval te gebeuren onder verantwoordelijkheid van een gecertificeerd kerndeskundige. Dit kan een deskundige van een gecertificeerde Arbodienst zijn, maar dit mag ook een zelfstandig gevestigd deskundige, niet verbonden aan een Arbodienst, zijn. Deze deskundige dient gecertificeerd te zijn. Voor deze laatste optie, de maatwerkregeling, is toestemming nodig van de ondernemingsraad (OR), Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of vakbond.

vorige pagina