Overige Preventietaken

Bij de maatwerkregeling is er voor de overige preventietaken in ieder geval een contract met een bedrijfsarts nodig. Concreet gaat het hier om de volgende taken:

- PAGO, dit staat voor: Periodiek Algemeen Geneeskundig Onderzoek.

- Inloopspreekuur.

- Aanstellingskeuringen.

In de nabije toekomst zullen PAGO's vervangen worden door PMO's. (Periodiek Medisch Onderzoek)

vorige pagina